Pyydä tarjous palveluista!

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Ilmoitathan minkä kokoisesta asunnosta tai yritysmuutosta on kyse? (esim. henkilö luku)

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kalustemiehet Ky
Kisällinkatu 19 c/o Säpikkä Ky
70780 KUOPIO

Y-tunnus: 2254398-9
Puh: 0400 671 068

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Kalustemiehet Ky:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Muuttopalvelut yrityksille ja yksityisille

Tarjoamme laadukkaat muuttopalvelut yrityksille, toimistoille ja yksityisasiakkaille. Kuljetamme kalusteet, muuttokuormat ja muut tavarakuljetukset joustavasti ja turvallisesti. Palvelemme koko Suomen alueella.

Suunnittelupalvelut

Muutto sujuu helpommin ja nopeammin, kun uuden tilan sisustus on mietitty etukäteen. Tarjoamme ammattitaitoista tila- ja sisustussuunnittelupalvelua yrityksille ja yksityisasiakkaille. Palvelu sisältää alkukartoituksen ja sisutussuunnittelijoiden laatimat suunnitelmat. 

Palveluumme kuuluu myös laboratorioiden tilasuunnittelu ja toteutus.

Varastointipalvelut

Tarvitsetko paikan, jossa voisit säilyttää omaisuuttasi turvallisesti? Tarjoamme käyttöösi siistin ja lämpimän varastotilan, jossa voit säilyttää tavaroitasi huoletta. 

Vuokraamme varastotilaa niin lyhyeksi kuin pitkäksikin ajaksi. Hetkellistä säilytystilaa tarvitaan usein esim. remontin, rakentamisen tai asunnonvaihdon aikana. Sen sijaan mm. auton renkaita, perintösohvaa tai muuta arvotavaraa säilytetään usein pidempään. Ne ovat tavaroita, joista et halua luopua, mutta joille ei ole tilaa omassa varastossasi.

Ota yhteyttä

Käytössämme on 44 m3:n kokoinen kuorma-auto, jonka kyytiin mahtuu suurikin kuorma. Tutustu myös tällä sivulla oleviin toimitusehtoihin. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 yleiset muuttoehdot

Muuttolaatikoiden vuokralle ottajasta, muuttavasta asiakkaasta ja varastointitilan vuokraajasta käytetään jäljempänä lyhennettä asiakas.

Muuttolaatikot ym. vuokrattavat tuotteet

1. Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin laatikot tai muut vuokrattavat tuotteet lähetetään tai noudetaan Kalustemiesten varastosta päivään, jolloin ne palautetaan sinne mainitut päivät mukaan luettuna.

2. Toimitus- tai noutomaksu veloitetaan jokaisesta osakuljetuksesta.

3. Ellei erikseen muuta ole sovittu vuokraus- ja kuljetusmaksut on suoritettava laskua vastaan.

4. Jos asiakas ei ole tyytyväinen toimitettuihin laatikoihin tai muihin vuokrattaviin tuotteisiin, määrään, laatuun tai ko. vuokrausehtoihin nähden, tulee asiakkaan ilmoittaa siitä Kalustemiehille yhden vuorokauden kuluessa, kuitenkin ennen vuokrattavien tuotteiden käyttöönottoa. Samoin laatikoita ym. palautettaessa on asiakkaan ilmoitettava yhden vuorokauden kuluessa, mikäli asiakkaalla on huomautettavaa.

5. Laatikoita ei saa käyttää niitä turmelevien tavaroiden tai aineiden kuljetukseen tai säilyttämiseen (esim. laastit, maalit, öljyt yms.).

6. Asiakas on vastuussa laatikoista ym. vuokrattavista tuotteista. Puuttuvista, turmeltuneista ja rikkoutuneista tuotteista veloitetaan uuden tuotteen mukainen veloitushinta.

7. Vahingon tapahduttua laatikoille tai muille vuokrattaville tuotteille tulee asiakkaan ilmoittaa siitä välittömästi Kalustemiehille.

8. Vuokra laskutetaan kuukausittain. Maksuehto on 7 pv netto. Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko. Kalustemiehet varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

9. Vuokrattavien tuotteiden korjauksen saa suorittaa ainoastaan Kalustemiehet.

10. Osoitteen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä Kalustemiehille.

11. Mikäli asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on Kalustemiehillä oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi sekä saada vuokrattavat tuotteet haltuunsa.

Varastointi

Varastoinniksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Kalustemiehet on ottanut vastaan tavaraa, joista on tehty varastointisopimus. Mitään muita tapahtumia, esim. jos asiakkaan tavaraa on ollut autossa yön yli, ei lueta varastoinniksi eivätkä tavarat näin ollen ole Kalustemiesten vastuulla.

1. Varastoinnin vuokra-aika laskutetaan jokaiselta varastointipäivältä, mukaan lukien varastoon tulo- ja lähtöpäivä.

2. Jokaisesta varastoon tapahtuvasta tuonnista, noudosta tai muusta käynnistä veloitetaan käsittelymaksu. Ko. käsittelymaksua ei veloiteta, mikäli tavaroiden tuonti/nouto tapahtuu Kalustemiesten autoilla.

3. Kalustemiehet on vakuuttanut varastoitavat tavarat palo-, murto- ja vesivahinkojen varalta 15 000 euroon asti. Vakuutus ei korvaa rahaa, arvopapereita eikä jalometalleja.

4. Vuokra laskutetaan kuukausittain. Maksuehto on 7 pv netto. Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko. Kalustemiehet varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

5. Mikäli erääntynyt vuokra tai osa vuokrasta on ollut maksamatta vähintään kuukauden, on Kalustemiehillä oikeus katsoa sopimus heti päättyneeksi asiakkaalle lähetettävän päättymistä koskevan ilmoituksen päivämäärästä lukien. Kalustemiesten lähettämien tähän sopimukseen liittyvien ilmoitusten, laskujen ja muun kirjeenvaihdon katsotaan tulleen asiakkaalle tiedoksi, kun ne on lähetetty asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

6. Kalustemiehillä ei ole velvollisuutta luovuttaa varastoituja tavaroita tai osaa niistä asiakkaalle, mikäli varastointikulut mahdollisine viivästyskorkoineen ja kuluineen ovat osittainkin maksamatta. Varastointisopimukseen sovelletaan lisäksi lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688).

Muutto- ym. palvelut

Muutto- ym. palveluiksi luetaan ne tapahtumat, joissa Kalustemiehet tai Kalustemiesten alihankkija on toimittanut asiakkaalle työtehtävää varten työntekijöitä tai erilaista kalustoa.

1. Laskutus tapahtuu asiakkaalle erikseen ilmoitettujen veloitushintojen mukaan.

2. Mikäli laskutus tapahtuu yksikköveloitushintojen mukaan, veloitetaan jokaiselta alkavalta tunnilta. Minimiveloitusyksikkö on yksi tunti. Veloitusaika alkaa miesten lähtiessä liikkeelle toimistoltamme ja päättyy miesten palattua.

3. Normaalin työpäivän aikana Kalustemiesten työntekijöillä on kaksi kahvitaukoa (á 15 min) sekä yksi ruokatauko (n. 30 min). Ruoka- ja kahvitauot veloitetaan normaalien veloitushintojen mukaan.

4. Annettuun tarjoukseen voivat vaikuttaa seikat, jotka eivät johdu Kalustemiesten toimista, kuten:

4.1 Force majeure

mikäli muuton aikana tulee viivästyksiä, jotka eivät johdu Kalustemiehistä (mm. hissien rikkoontuminen, sota, sabotaasi, lakko, viranomaisten toimenpiteet).

4.2 Tarjouksen ulkopuoliset työt

mikäli asiakas teettää Kalustemiehillä tarjouksen ulkopuolisia töitä, asiakas tai asiakkaan henkilökunta ei ole pakannut omia tavaroitaan valmiiksi, tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai jokin muu seikka mistä on tarjouksen teon yhteydessä sovittu joko kirjallisesti tai suullisesti. Tarjouksen ulkopuoliset työt veloitetaan erikseen.

5. Muutoissa maksu käteisellä, pankkikortilla tai yleisimmillä luottokorteilla. Laskutus vain erikseen sovittaessa. Kalustemiehet varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

6. Rikkoontumiset ja muut vahinkotapahtumat

6.1 Mikäli muuton tai muun työsuorituksen aikana rikkoontuu asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on asiakkaan tehtävä Tiekuljetuslain mukaan kirjallinen reklamaatio Kalustemiehille 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Ellei näin ole menetelty, Kalustemiehet on vapaa vastuusta.

6.2 Tavarat on pakattava asianmukaisesti. Mikäli näin ei ole tehty, ei Kalustemiehet korvaa tapahtuneita vaurioita. Asianmukainen pakkaus on aina asiakkaan vastuulla ellei toisin ole sovittu.

6.3 Lattioiden tai muiden vastaavien pintojen suojaaminen muuton tai muun työsuorituksen ajaksi on aina asiakkaan vastuulla ellei toisin ole sovittu.

6.4 Kalustemiesten työntekijöiden ja asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), mikä on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

7. Vakuutusehdot

7.1 Kalustemiesten omalle henkilökunnalle työssä aiheutuneet tapaturmat kattaa tapaturmavakuutus.

7.2 Mahdollisessa korvaustilanteessa tai mikäli otetaan erillinen lisämuuttovakuutus, lasketaan tavaroiden arvo ns. päivän arvon mukaan (=minkä arvoisia tavarat ovat kuljetuspäivänä).

7.3 Mikäli irtaimistoon kuuluu yksikköarvoltaan yli 2000 euron arvoisia esineitä, tulee ne vakuuttaa erikseen.(esim. kotivakuutus)

7.4 Kalustemiesten korvausvastuu siirrettävälle irtaimistolle aiheutuneista vahingoista perustuu Tiekuljetussopimuslakiin (20 € /kg).

7.5 Asiakkaan kiinteälle omaisuudelle (rakennukset, rakenteet ym.) aiheutuneet vahingot kattaa enintään 1000 000 euroon asti vastuuvakuutus.

7.6 Tavaran katoamisia eivät korvaa Kalustemiesten korvausvastuu ja vakuutus.

7.7 Kalustemiesten korvausvastuu ja vakuutus kattavat ainoastaan Kalustemiesten oman henkilökunnan aiheuttamat vahinkotapahtumat.

8. Teknisten laitteiden osalta Kalustemiesten toiminnan vastuuvakuutus kattaa koneille ja laitteille tapahtuvat ulkoisesti havaittavat vauriot. Kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat ovat korvausvastuun ulkopuolella.

9. Työturvallisuus

Mikäli Kalustemiehille osoitetussa työsuorituksessa tai vastaavassa on syytä huomioida työturvallisuusnäkökohtia, joko siirrettävissä tavaroissa tai asiakkaan toimitiloissa, on asiakkaan ilmoitettava siitä Kalustemiehille ennen työsuorituksen aloittamista.. Asentajilla on pääsääntöisesti tulityö- ja työturvallisuuskortit.

Riitaisuudet

Näiden toimitusehtojen johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Jos niissä ei yrityksistä huolimatta ole päästy yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asiat Kuopion käräjäoikeudessa.